INVOERING ZORGPRESTATIEMODEL

De vergoeding van jouw behandeling

Nieuwe manier van consulten registeren en betalen

Op 1 januari 2022 is in de geestelijke gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Vanaf dat moment worden consulten anders geregistreerd en betaald. Alleen de manier van registreren en betalen verandert. Welke zorg je krijgt verandert niet.

In het nieuwe model worden de consulten (je afspraken) in rekening gebracht. De consulten kunnen bestaan uit: gesprekken in de praktijk, gesprekken via beeldbellen, telefonische consulten, email consulten en gesprekken in een groep.

Gecontracteerde zorgverlener

SeM sluit een contract af met de meeste zorgverzekeraars. Als Sem een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan wordt de behandeling volledig (100%) vergoed. SeM staat dan bij die zorgverzekeraars in de lijst van gecontracteerde zorgverleners.

Met ASR / Ditzo, ENO, ONVZ, OWM Zorg en zekerheid en Caresq hebben wij een contract waarbij geen maximumbedrag (omzetplafond) is vastgesteld.

Met VGZ, Zilveren Kruis / Achmea, DSW en Menzis hebben wij een contract waarbij wél een maximumbedrag (omzetplafond) is vastgesteld. Deze zorgverzekeraars geven een maximumbedrag aan dat gedeclareerd mag worden per jaar. Wanneer dit maximumbedrag van een jaar bereikt is, kunnen wij in dat jaar geen nieuwe cliënten meer aannemen die verzekerd zijn bij deze zorgverzekeraar.

Wel kun je informeren bij de zorgservice van deze zorgverzekeraar of zij toch toestemming geven om bij SeM in behandeling te komen. Let op: SeM is bij zorgverzekeraars ook soms geregistreerd onder de naam Snijders & Müllges.

Er zijn ook zorgverzekeraars waar Sem geen contract mee heeft afgesloten. Je behandeling wordt dan gedeeltelijk of geheel vergoed (tussen de 60 en 100%). In 2022 heeft SeM geen contract met CZ (hieronder vallen ook Ohra, Nationale Nederlanden).

De rekening voor je behandeling wordt door Sem eens per twee maanden direct naar je zorgverzekeraar gestuurd. Van jouw zorgverzekeraar krijg je een overzicht van de consulten die worden gedeclareerd.

Eigen risico

In 2022 geldt voor iedereen dat het eigen risico iedere twee maanden door je zorgverzekeraar verrekend wordt met het bedrag dat SeM in rekening heeft gebracht. Daardoor is je eigen risico sneller verrekend.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe manier van registreren en betalen op de website www.zorgprestatiemodel.nl. SeM probeert je zo goed mogelijk te informeren als nieuwe informatie bekend wordt. Je kunt ook contact opnemen met je zorgverzekeraar als je vragen hebt over je verzekering en vergoedingen.

Neem contact met ons op