SEM PSYCHOTHERAPIE

Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met je omgaan.

Klachten van cliënten behandelen wij serieus en respectvol. Het advies is om onvrede of een klacht eerst met je behandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met jou naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of je voelt je niet vrij om de klacht met jouw behandelaar te bespreken, kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij mevrouw S. Mullges, lid van het bestuur van SeM of mevrouw F. Snijders, lid van het bestuur van SeM. Zij onderzoeken de klacht, bemiddelen eventueel en nemen zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Externe onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht het bespreken van je klacht met ons niet tot een oplossing leiden, dan is de volgende stap het indienen van een klacht bij onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. SeM is hiervoor aangesloten bij het klachten zorgportaal erisietsmisgegaan.nl.

Geschillencommissie

Wanneer je met deze onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt kun je de stap zetten naar de geschillencommissie. Een klacht wordt dan een geschil genoemd. SeM is aangesloten bij de geschillencommissie van ‘erisietsmisgegaan.nl’.

Wat is het verschil tussen een klacht en een geschil?

Een klacht is een melding van onvrede die officieel is ingediend bij de zorgaanbieder. Het is aan de zorgaanbieder om hierop te reageren en de klacht in behandeling te nemen. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door de zorgverlener, kan een cliënt de klacht indienen bij onze geschillencommissie. Dan verandert de klacht in een geschil.