SEM PSYCHOTHERAPIE

Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Wij willen onze behandeling zo goed mogelijk afstemmen op jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over genomen beslissingen of de wijze waarop medewerkers met je omgaan.

Klachten van cliënten behandelen wij serieus en respectvol. Het advies is om onvrede of een klacht eerst met je behandelaar te bespreken. Deze zoekt dan in overleg met jou naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of je voelt je niet vrij om de klacht met jouw behandelaar te bespreken, kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij mevrouw S. Mullges, lid van het bestuur van SeM of mevrouw F. Snijders, lid van het bestuur van SeM. Zij onderzoeken de klacht, bemiddelen eventueel en nemen zo nodig maatregelen om de klacht op te lossen.

Externe onafhankelijke klachtenfunctionaris

Je kunt ook contact opnemen met de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris voor hulp bij het indienen van een klacht. SeM is hiervoor aangesloten bij het klachten zorgportaal erisietsmisgegaan.nl.

Geschillencommissie

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kun je de stap zetten om een klacht in te dienen bij  de geschillencommissie. Een klacht wordt dan een geschil genoemd. SeM is aangesloten bij de geschillencommissie van ‘erisietsmisgegaan.nl’.

Wat is het verschil tussen een klacht en een geschil?

Een klacht wordt een geschil op het moment dat de klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie.