SEM PSYCHOTHERAPIE

Voor verwijzers

Wat biedt sem?

Sem staat voor “Snijders & Müllges, Centrum voor Psychotherapie” en werd bijna 14 jaar geleden opgericht als Praktijk Vlotstraat. We zijn gevestigd vlakbij het centrum van Heerlen en goed bereikbaar vanuit de omringende gemeentes.

Sem is een praktijk voor diagnostiek en behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ. We behandelen adolescenten en jong volwassenen van 18 tot en met 30 jaar en – waar geïndiceerd – hun systemen.

In de loop der jaren heeft Sem een specialistisch aanbod ontwikkeld voor cliënten met complexe psychische problematiek. Vaak is er sprake van eerdere behandeling binnen de GGZ of jeugdhulpverlening, en van (vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek. Onze behandelingen worden gedragen door een hecht team van psychologen, psychotherapeuten en een psychiater. Sem is opleidingsinstelling voor de RINO-opleiding tot psychotherapeut BIG.

Behandeling is gericht op duurzame verbetering op klachtniveau en op ontwikkeling en integratie van persoonlijkheid. Naast psychotherapie biedt sem waar geïndiceerd flankerend medicamenteuze behandeling.

Sem biedt consultatie aan verwijzers volgens contractering met HOZL, ZIO en Meditta. Consultatie is telefonisch of per mail mogelijk. Ook face-to-face consultatie met cliënt is mogelijk. Neem voor consultatievragen contact op met onze praktijk of stuur een mail naar info@ sempsychotherapie.nl.

Hoe verwijst u naar sem?

Uw cliënt heeft een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ nodig en kan zichzelf aanmelden telefonisch (ma, di, do, vrij 09.30 – 15.00 uur) of door een mail aan aanmelding@sempsychotherapie.nl. Kijk hier voor de wachttijden.

We stellen bij verwijzing informatie en vraagstelling vooraf op prijs en overleggen graag bij twijfels of vragen. We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerkingen communicatie met voorliggende en achterliggende lijnen in de zorg de kwaliteit van zorg verbetert.

Na aanmelding

Na aanmelding doen wij binnen enkele dagen een telefonische screening met uw cliënt en waar nodig/zinvol met ouder(s). Omdat er vaak wachttijden zijn, is het belangrijk om vooraf een scherpe indicatie te stellen. Mogelijk vragen wij u of andere instanties om aanvullende informatie.

Wanneer nodig worden er met cliënt(systeem) en met u afspraken over de wachttijd gemaakt.

Na de start intake is er bij sem geen tussentijdse wachttijd meer. Op basis van twee tot vier gesprekken, eventueel psychologisch testonderzoek of psychiatrisch consult, geven wij advies voor behandeling en soms voor externe verwijzing. Bij toestemming door cliënt wordt u als verwijzer geïnformeerd over diagnose, advies en behandelplan. Ook bij afsluiting van behandeling ontvangt u bericht. Gezien de vaak complexe problematiek van onze cliënten is tussentijds overleg en afstemming vaak nuttig. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen.

Wachttijden

Het is mogelijk dat er een wachttijd of zelfs een aanmeldstop is. Kijk hier voor de actuele status.

Indicaties

 • (vermoeden van) persoonlijkheidspathologie (in ontwikkeling)
 • zelfbeeld - en relationele problemen
 • stemmingsproblemen
 • angst, dwang
 • (complex) trauma
 • identiteitsproblemen
 • dissociatieve stoornissen
 • enige motivatie/mogelijkheid om de achtergrond van de klachten te begrijpen om van daaruit tot duurzame verandering te komen

Contra-indicaties

 • op de voorgrond staande ernstige verslaving
 • op de voorgrond staande ernstige eetstoornis
 • psychotische stoornissen i.e.z.
 • acute crisissituatie
 • noodzaak van 24-uurs zorg

Neem contact met ons op